Kundservice: Kontakta oss, Öppettider

Jämförlista

 

Kundbetyg

Följ oss:
Facebook Twitter
Samarbetspartners:
Partners.se

Allmänna villkor

Allmänna villkor

Följande allmänna villkor gäller för försäljning av vitvaror och annan lös egendom (nedan kallade Produkterna) av Tretti AB, 556665-7606, (nedan kallat Tretti), om inte annat särskilt överenskommits skriftligt mellan respektive kund (nedan kallad Kunden) och Tretti. Vid försäljning till konsument tillämpar Tretti de tvingande regler som följer av tillämplig lagstiftning.

Produkter

Produkter som säljs av Tretti kan användas i Sverige. Produkterna har alltid en svensk manual i fysisk eller digital form när Produkterna kräver det.

Särskilda produktvillkor

Anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB.

Vid försäljning av produkter som innehåller TV-mottagare har Tretti AB anmälningsplikt till Radiotjänst i Kiruna AB. Exempel på produkter är TV, inspelningsbar DVD samt TV-tuner till dator. Den som säljer eller hyr ut TV-mottagare ska enligt 8 § Lagen (1989:41) om finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst lämna uppgifter till Radiotjänst om de som köper eller hyr en TV-mottagare, senast månaden efter uthyrning/försäljning ägde rum.

Beställning

Beställning av Produkterna sker via Trettis webbshop www.tretti.se, Trettis showroom, telefon eller e-post. Vid beställning träffas avtal om köp först när Tretti bekräftat beställningen genom en orderbekräftelse via e-post. Tretti ingår inte avtal med minderåriga (under 18 år) utan målsmans godkännande. All bildinformation ska ses som illustrationer, och kan ej garanteras återge varans exakta utseende och beskaffenhet. Tretti reserverar sig för eventuella fel i produktinformationen och förbehålls rätten att ändra produktinformation och priser utan föregående avisering.

Vid eventuella felaktigheter i angivande av lagerstatus, förbehålls Tretti rätten att korrigera detta i efterhand. Detta innebär bland annat att om en produkt i Trettis sortiment har utgått eller av annan anledning inte finns att tillgå med iakttagande av rimliga ansträngningar, är Tretti ej skyldig att tillhandahålla sådan produkt oaktat att Kunden beställt densamma enligt ovan.

Leveransvillkor

På tretti.se ingår alltid moms och fri frakt i det angivna priset. Tretti levererar alla produkter och tillbehör kostnadsfritt inom Sverige, i samarbete med speditörerna Bring Express, Posten och Schenker. Leveranstiden är normalt ca 2–7 arbetsdagar, beroende på om Produkterna finns på Trettis centrallager eller om de beställs på begäran direkt från leverantörens lager.

Det finns fem olika leveranssätt att välja mellan: Fri frakt, Hämta själv, Uppbärning, Expressleverans och Helgleverans.

  • Fri frakt innebär att vitvaror och andra större produkter levereras kostnadsfritt till Kundens port eller tomtgräns, eller så nära port eller tomtgräns som en lastbil kan köra. Leverans sker på vardagar, normalt mellan kl. 08.00 och 21.00. Det är upp till transportören att föreslå tid för leverans, vilket görs via telefon. Den kostnadsfria hemleveransen innefattar inte båt-/färjetransport (bortsett från Gotland, dit vi leverarar kostnadsfritt) eller in-/uppbärning av Produkterna. Vid mindre paket (t.ex. hushållsapparater, småel, dammsugare, fristående mikrovågsugnar samt mindre köksfläktar) skickas Produkterna med Posten, och finns sedan att hämta hos Kundens lokala Postombud.
  • Hämta själv innebär att Kunden efter avisering hämtar Produkterna i Trettis showroom.
  • Uppbärning innebär att Produkterna levereras och bärs in i hemmet till önskad plats eller så långt det är möjligt (med emballaget på).
  • Expressleverans innebär att Produkterna levereras hem till Kunden samma helgfria vardagskväll om Kunden bor i Stockholm, eller nästkommande helgfria vardagskväll om Kunden bor i Göteborg eller Malmö. Detta förutsätter att beställningen sker innan kl. 14.00.
  • Helgleverans innebär att Produkterna levereras hem till Kunden följande lördag om beställningen sker innan kl. 14.00 på fredagen.

Vid utlämningen/leveransen av Produkterna ska Kunden alltid uppvisa legitimation.

Paket som skickas till postens lokala postombud för upphämtning aviseras via sms eller brev-avi på posten. Kunden måste senast inom 14 dagar efter avisering hämta ut paketet. Om uthämtning uteblir inom 14 dagar efter första avisering går paketet på retur till tretti. Fraktkostnaden, 195 kronor, för retur av ett ej uthämtat paket kommer därefter faktureras köparen.

Vid hemleveranser ansvarar kunden för att finnas tillgänglig på angiven adress för mottagande av gods vid tidpunkten som överenskommits med distributören. Om kunden uteblir vid denna adress och tidpunkt äger Tretti AB rätten att ta ut en avgift på 500 kronor för varje ny utkörning av godset.

Om en leveransförsening skulle uppstå meddelar vi dig detta via din leveranstatussida, så håll gärna koll på den (länken finns i e-postmeddelandet om leveransstatus). Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi uppmanar Kunden att häva köpet skriftligen antingen via e-post eller brev, då både Kunden och Tretti på så vis tillhandahåller dokumentation. Vi kommer att göra allt som står i vår makt för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen, till exempel om vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss.

Tretti ansvarar för transportrisken, d.v.s. risken för att en produkt skadas eller kommer bort under transporten till Kunden. Kunden står för risken vid eventuell retur till Tretti.

Om en transportskada skulle uppstå ber vi dig att göra en anmälan om skadan till Tretti AB:s kundtjänst via e-post: info@tretti.se eller telefon: 0771-31 30 31. Vi följer konsumentverkets riktlinjer och anmälan ska göras inom skälig tid efter det att köparen märkt eller borde ha märkt felet. Det är därför viktigt att du avemballerar och inspekterar dina produkter noggrant. För företag gäller att anmälan om transportskador ska ha inkommit inom sju dagar.

För att ärendet ska kunna handläggas på snabbast möjliga sätt ber vi dig att behålla produktens emballage så att detta kan besiktigas. Beroende på skadans omfattning företas omleverans, avhjälpande eller prisavdrag.

Läs gärna mer om leveransvillkor och leveranssätt under rubriken Leveransinformation.

Tilläggstjänster

I delar av Sverige erbjuder Tretti tilläggstjänsterna Installation och Retur (bortforsling av Kundens gamla produkt för återvinning). Tilläggstjänsterna kan köpas till om Kunden har valt leveranssättet Uppbärning i kassan i Trettis webbshop, och priserna för dessa tilläggstjänster finns angivna i kassan. Vissa förberedelser måste göras av Kunden beroende på vilken tilläggstjänst som Kunden har valt. Läs mer om villkor och priser för tilläggstjänster.

Priser och betalning

Samtliga priser som anges på Trettis webbplats är inklusive mervärdeskatt, frakt samt andra skatter och pålagor. Vid betalning med faktura tillkommer en fakturaavgift, vilken uppgår till 49 kr för privatpersoner och 150 kr för företag. Fakturan skickas per post och förfaller till betalning 14 dagar från dagen då Kundens produkter är utlevererade från Trettis centrallager. Vid försenad betalning skickas en skriftlig påminnelse till dig och det utgår en påminnelseavgift med det belopp som är tillåtet enligt lag, f.n. 60 kr samt dröjsmålsränta med 24% + gällande referensränta. Vid ytterligare försening tillkommer en lagstadgad inkassoavgift.

Betalningssäkerhet

Tretti garanterar att de betalningsalternativ som erbjuds på tretti.se:s webbshop är säkra. Tretti erbjuder en säker kortbetalning med VISA och MasterCard i samarbete med DIBS Payment Services, Nordens ledande leverantör av betaltjänster via Internet, som är certifierade enligt kortindustrins nya skärpta säkerhetskrav PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security Standard). Vid betalning med kort skickas Kunden vidare till en säker sida med SSL-certifikat hos DIBS Payment Services där Kunden tryggt kan fylla i sina kortuppgifter och genomföra betalningen. Tretti hanterar aldrig Kundens kortuppgifter.

Säkerhet, sekretess och personuppgifter

All hantering av Kundens uppgifter sker krypterat med högsta säkerhetsnivå, med hjälp av ett Extended Validation SSL-certifikat (SSL-certifikat med utökad validering) utfärdat av VeriSign.

Användning av personuppgifter

Genom din registrering och/eller beställning samtycker du till att Tretti och dess närstående bolag lagrar och använder uppgifter om dina inköp samt de kontaktuppgifter du lämnar. Uppgifterna lagras och används för att vi ska kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig samt bättre kunna tillfredsställa dina behov som kund och ge dig bättre service, bland annat genom att göra webbplatsen så personlig som möjligt. Uppgifterna lagras och används även i informations- och marknadsföringssyfte. Detta innebär att Tretti och dess närstående bolag kan, såvida du inte skriftligen motsatt dig det, komma att använda dina personuppgifter för att kontakta dig via mejl med nyhetsbrev, direkt marknadsföring eller marknadsundersökningar. Du har givetvis möjlighet att när som helst skriftligen meddela oss att du motsätter dig behandling av dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och garanterar att dina kunduppgifter endast används av Tretti och dess närstående bolag. Tretti och dess närstående bolag kommer inte, utan ditt samtycke, att vidareförmedla uppgifter om dig annat än om detta följer lagstiftning, om det krävs i samband med att du beställt en produkt eller tjänst eller om Tretti anser att det krävs för att skydda och försvara rättigheter eller egendom tillhörande Tretti och dess närstående bolag.

Rättelse, insyn och återkallelse

Tretti AB, 556665-7606, 010-7032000, Norrbackagatan 47B SE-113 41 Stockholm, är personuppgiftsansvarig i enlighet med personuppgiftslagen. Enligt 26 § personuppgiftslagen är Tretti därför skyldigt att, efter din egenhändigt undertecknade skriftliga begäran, en gång per kalenderår kostnadsfritt lämna besked om personuppgifter som rör dig behandlas eller ej. Behandlas sådana uppgifter ska skriftlig information lämnas om vilka personuppgifter om dig som behandlas, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats. Tretti är även skyldig att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med personuppgiftslagen. Du har även rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Ytterligare personuppgifter om dig kommer då inte att behandlas.

Ångerrätt

Kunden har alltid 14 dagars ångerrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrätten gäller endast om produkten är i väsentligen oförändrat skick, och ångerfristen börjar löpa från den dag Kunden tagit emot produkten. Köp av plomberade förbruksvaror, som till exempel DVD-filmer, leksaker etc., kan endast ångras om plomberingen är obruten. Tretti betalar tillbaka erlagt köpbelopp senast 10 dagar efter att returnerad produkt kommit Tretti till godo. Kunden ska själv betala returfrakten och i den mån det är möjligt alltid returnera ångrad produkt i originalförpackning med tillhörande emballage.

För att använda sig av ångerrätten ska Kunden kontakta Tretti, förslagsvis skriftligen via e-post: info@tretti.se

Öppet köp

Tretti erbjuder dig som konsument öppet köp vid specifika tillfällen (t.ex. vid julhandel). Öppet köp har en längre ångertid än den vanliga ångerrätten, men annars gäller samma kriterier. För att utnyttja öppet köp skall produkten vara i väsentligen oförändrat skick, dvs. ej förstörd eller skadad, och skickas/lämnas tillbaka till Tretti AB tillsammans med den ursprungliga produktförpackningen. Returnera varan i den ursprungliga produktförpackningen med det specialgjorda inneremballaget. Varan ska vara komplett, vilket innebär att alla tillbehör såsom fjärrkontroll, bruksanvisning, batterier m.m. ska gå med i returen.

Garanti och reklamationsrätt

Tretti säljer alla produkter med 1 års garanti. För kunder i Sverige gäller 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen.

Produktgarantin täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, d.v.s. fel som fanns i produkten vid leverans. Produktgarantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Kundens orderbekräftelse eller kvittens gäller som garantibevis.

Observera att garanti och reklamationsrätt inte gäller för företag. Företag har dock givetvis rätt att reklamera en produkt som är skadad redan vid uppackning.

Reklamationer och serviceärenden

Vid reklamationer, service- och Garantiärenden rekommenderar vi att Kunden i första hand kontaktar tillverkaren men det går naturligtvis också bra att kontakta vår kundtjänst. Kontaktuppgifter till respektive tillverkare finns för svenska Kunder under rubriken Service. Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad, varpå Kunden erhåller fri reparation, alternativt ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid eventuella felaktigheter, skador och dylikt som uppstått av någon annan anledning ska betalas av Kunden, i enlighet med Konsumentköplagens eller Köplagens regler.

Tretti ersätter Kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation. I det fall en produkt är felaktig är Trettis skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken Kunden köpt Produkterna av Tretti.

Force majeure

Tretti ska inte hållas ansvariga för händelser som står bortom bolagets kontroll (s.k. "Force majeure"). Följande händelser skall betraktas som force majeure och ge Tretti rätt till uppskjuten fullgörelse av avtalet förutsatt att någon av dessa händelser hindrar fullgörelse eller gör denna oskäligt betungande: arbetskonflikt (strejk, blockad m m) eller varje sådan omständighet som Tretti inte kan råda över vilket bland annat inbegriper: myndighetsbeslut, epidemi, brand, översvämning, storm, naturkatastrofer, transportstörningar, störning i elektronisk kommunikation, störning av elförsörjning, upplopp, krig, terroristhandling, import- och exportförbud. Denna bestämmelse gäller oavsett om force majeure förekommer hos Tretti eller Tretti:s leverantörer eller samarbetspartners.

Om den period då force majeure råder varar längre än 1 månad äger såväl Kunden som Tretti rätt att upphäva avtalet med omedelbar verkan utan att det finns någon skyldighet för endera part att betala skadestånd.

Tvister och lagval

På dessa allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas. Vid eventuell tvist följer vi Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvister med anledning av dessa allmänna villkor mellan Tretti och en Kund som inte är konsument skall prövas vid Stockholms tingsrätt som första och enda instans.

Vid frågor eller funderingar om Trettis allmänna villkor kontaktas kundtjänst via telefon: 0771-31 30 31 eller via e-post: info@tretti.se

Kundmeddelande

Vår telefonkundtjänst har stängt under påskhelgen.

 

Vår telefon öppnar igen den 22/4 efter påskhelgen!

 

Mvh Kundtjänst,

Tretti.se

Erbjudande!

Medisana
Medisana Febertermometer ThermoDock
Just nu! 69% rabatt
299:-
Braun
Braun Eltandborste PC5500 Duo
Just nu -700kr
1 395:-
Ryobi
Ryobi Mutter- och skruvdragare R4SD-L13C
Prisvärd och kompakt skruvdragare
475:-
Samsung
Samsung Fristående mikrovågsugn MS23F301EAW
Samsung Mikrovågsugn
939:-
Förra  |  Nästa

Besök vårt showroom!

Showroom

Besök vårt showroom i Stockholm för att känna på ett urval av våra produkter.

Brådskande?

Expressleverans

Stockholm:
Leverans samma kväll!

Övriga Sverige:
Leverans kvällen efter!

…vid beställning före kl. 14.00

Vill du ha hjälp?

Services

Vi kan hjälpa dig med:

  • Uppbärning
  • Installation
  • Retur (bortforsling)

Kampanjvaror

Wilfa Värmetäcke/-dyna WFB-1
Wilfa 699:-
Oras Duschset med blandare Eterna Natura 6387
Oras 4 925:-
Retro Klimatanläggning 2930W Cooling 10000 BTU
Retro 3 285:-
LVI Golvvärme Deltasoft DEL C 0250
LVI 1 999:-
LVI Golvvärme Deltasoft DEL C 0125
LVI 1 699:-

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Email_subscribe.se

Den senaste informationen och våra bästa erbjudanden från tretti.se via e-post. Skicka140408-hoover-hs-2-140x600-se-0-9397
140408-hoover-hs-140x600-se-0-9397
Print Skriv ut