Jämförlista

Kundbetyg

Våra principer

Det är naturligt för oss på Tretti med ett samhällsengagemang, och inom ramen för vår verksamhet har styrelsen för Tretti AB antagit principer och riktlinjer gällande frågor som rör miljö, mänskliga rättigheter, jämställdhet och arbetsmiljö. Läs gärna mer om våra principer nedan.

Miljöpolicy

Miljöpolicyn innebär att Tretti AB inom ramen för bolagets verksamhet ska:

 • Säkerställa att relevanta miljöaspekter i arbetet alltid hanteras på ett seriöst och kompetent sätt.
 • Motivera bolagets personal till ett miljömässigt ansvarsfullt agerande genom att samråda, informera, utbilda och engagera personalen i miljöfrågor samt informera om bolagets och personalens individuella skyldigheter.
 • Minska vår miljöbelastning på arbetsplatsen genom att minska användningen av energi och material och hantera vårt avfall på bästa sätt. Bolaget ska eftersträva att återanvända och återvinna material.
 • Erbjuda kunder miljövänliga och energieffektiva produkter.
 • Ställa krav på och prioritera leverantörer som verkar för att råvaror, produkter, transporter och tjänster tillverkas och levereras på ett miljövänligt sätt.
 • Kommunicera vår miljöpolicy öppet med personal, allmänhet, kunder, leverantörer, myndigheter och övriga intressenter.
 • Säkerställa att energi används med sparsamhet i all verksamhet, genom att spara energi, förbättra energiutnyttjandet och använda förnyelsebara energikällor när så är möjligt.
 • Efterleva gällande lagar och förordningar som minimikrav.

Policy för mänskliga rättigheter

Tretti AB arbetar för att upprätthålla mänskliga rättigheter i alla sammanhang, och i korthet innefattar det följande åtaganden:

 • Tretti AB stödjer och respekterar fullt ut de principer som fastställts i FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Dessa principer är bindande för alla anställda och representanter för bolaget.
 • Människor internt och externt ska bemötas med respekt oavsett etniskt ursprung, funktionshinder, kön, religion, roll, sexuell läggning, social bakgrund eller ålder.
 • Bolaget ska arbeta aktivt för att förebygga och förhindra all form av trakasserier och/eller mobbing på arbetsplatsen.
 • Bolaget ställer krav på sina leverantörer att endast anställa vuxna människor, enligt definitionen i de arbetsrättsliga lagar som finns i de länder där leverantörerna har sin verksamhet.

Jämställdhetspolicy

Ett ansvarstagande i vårt handlande vad gäller jämställdhetsfrågor är av stor vikt då det gör att Tretti AB uppfattas som en attraktiv och trygg arbetsgivare. Det ger ett gott förtroende för vår verksamhet från personal, kunder och allmänhet. Bolaget har antagit en jämställdhetspolicy som i korthet innebär att arbetsvillkor och utvecklingsmöjligheter inte ska vara beroende av kön, sexuell läggning eller ursprung. Hela policyn publiceras dock inte på webbplatsen.

 • Det ligger i Tretti AB:s intresse att verka för en mångfald och ta tillvara på de anställdas olika erfarenheter, egenskaper och kunskaper, och i policyn anges hur frågor kring jämställdhet ska beaktas vid rekrytering, lönesättning, utbildning och arbetsförhållanden.
 • Bolaget arbetar vidare aktivt för att förebygga och förhindra all form av trakasserier och/eller mobbing på arbetsplatsen. En självklar utgångspunkt är att ingen ska utsättas för sexuella trakasserier. Det innefattar även att ingen ska behöva känna sig kränkt eller känna obehag på grund av uttalanden, bilder eller texter som finns anslagna eller är synliga på arbetslatsen.
 • Bolaget ska på olika sätt underlätta för kvinnor och män att förena föräldraskap och arbetsliv. Målet är att arbetsförhållandena ska vara sådana att föräldrars arbete kan förenas med deras ansvar som föräldrar.

Arbetsmiljöpolicy

Tretti AB ska verka för en god arbetsmiljö och vara en säker och attraktiv arbetsplats. För att uppnå detta har bolaget upprättat en arbetsmiljöpolicy. I korthet innebär policyn att:

 • Personalen är förtrogna med bolagets arbetsmiljöpolicy och är delaktiga i att skapa en god och trivsam arbetsmiljö.
 • Personalen ska hålla sig ajour med gällande lagar och förordningar inom arbetsmiljöområdet, samt se till att dessa efterlevs.
 • Bolaget ska förebygga olyckor, arbetsskador och sjukdomar så att vår låga sjukfrånvaro bibehålls.
 • Bolaget inom ramen för det systematiska brandskyddsarbetet ska verka för ökad säkerhet och en trygg arbetsplats.
 • Bolaget ska ta tillvara på de anställdas kompetens och ge dem möjligheter att utvecklas och ta ansvar för sitt eget arbete.
 • Det ska vara en drog- och rökfri arbetsplats.
 • Bolaget ständigt ska sträva efter förbättringar av arbetsmiljön.
 • Bolaget ska erbjuda varje anställd inom företaget en arbetsplats som helt överensstämmer med gällande arbetsmiljölag och föreskrifter som meddelas med stöd av lagen.
 • Samtliga anställda inom Tretti ska inse och förstå vikten av att hålla sig informerad om Trettis arbetsmiljöpolicy samt om gällande arbetsmiljölagar och föreskrifter, så att han/hon kan erbjuda sig själv och sina arbetskamrater en säker arbetsplats.

Leveransinformation

Leveransinformation

Vi erbjuder fri frakt i hela landet!

Vill du inte ta emot varan på dagtid? Beställ expressleverans för endast 395kr och få hem din vara redan samma kväll!

Vill du ha hjälp? Vi kan hjälpa dig med

 • Uppbärning
 • Installation
 • Miljöretur (bortforsling av gammal produkt)

Spåra din leverans

Pick-up Point, Butik & Outlet!

Pick-up Point, Butik & Outlet!

Beställ på nätet och hämta dina varor själv samma dag! Snabbt och enkelt! Du hämtar dina varor på Cementvägen 1 i Haninge.

Här finns också vår stora butik och outlet (600m2) där du kan fynda mängder av produkter till ännu bättre priser.

Ordinarie öppettider:

Mån-fre: 10.00-18.00
Lör: 10.00-15.00
Sön: Stängt

Erbjudande!

Wood's
Wood's Luftavfuktare MRD14
Wood's MRD14
1 790:-
Black & Decker
Black & Decker Lövblås GW3030
Testvinnande lövblås!
999:-
Electrolux
Electrolux Luftrenare Z9124
Electrolux Z9124
1 690:-
Qlima
Qlima Gasolvärmare GH741RM Mini
Qlima GH741RM Mini
990:-
Förra  |  Nästa

Kampanjvaror

Skil Masters Tigersåg F0154950MA
Skil Masters 1 090:-
Gorenje Ångugn BOC6322AX
Gorenje 9 990:-
Kärcher Trädgårdsslang Slang PrimoFlex 5/8" -50m
Kärcher 599:-
Bosch Laser- och mätinstrument PCL 10
Bosch 790:-
Skil Masters Borrmaskin F0152244MA
Skil Masters 1 195:-


Print Skriv ut