0771-31 30 31 öppet i dag kl. 8:30-21
 • Måndag 8:30-21
 • Tisdag8:30-21
 • Onsdag8:30-21
 • Torsdag8:30-21
 • Fredag8:30-16
 • Lördag12-17
 • Söndag12-17
Stäng
Kontakta oss
på mejl här

Favoriter

Stäng
Favoriter
Basket
Meny

Garanti & Reklamation hos Tretti.se - Här hittar du all info

 

Produkter som säljs via Tretti.se säljs med 1 års garanti och 3 års reklamationsrätt enligt Konsumentköplagen. Det innebär att kunden kan få felaktiga varor reparerade eller utbytta, få pengarna tillbaka eller få ett prisavdrag, beroende på hur den individuella situationen ser ut.

Detta kräver att reklamationen är berättigad, d.v.s. att felet inte uppstått som ett resultat av att kunden använt produkten felaktigt eller själv har orsakat skadan på produkten. Om det visar sig att det inte är något fel på varan måste kunden själv betala för reparationen eller servicebesöket.

Kontakta Tretti inom skälig tid

Kunden kan reklamera fel i varan inom 3 år från leveransdatumet genom att utfylla reklamationsformuläret på www.tretti.se. Kunden ombeds att så detaljerat som möjligt återge vad problemet är. Tretti strävar efter att alltid hitta en tillfredsställande lösning på kundens problem och hjälper kunden att reklamera varan till säljaren.

Notera: En reklamation måste göras inom en skälig tid efter att kunden upptäckt felet. Vid transportskador ska kunden kontakta Tretts kundtjänst senast inom 2 månader efter att kunden upptäckt felet.

Reklamera en vitvara

När det gäller samtliga vitvaror kan så kallad ”onsite”-service utföras. Detta innebär att tillverkarens egna servicetekniker korrigerar en eventuell skada på produkten på den plats där produkten befinner sig. Om kunden vill reklamera en vitvara kan kunden därför med fördel ta direktkontakt med tillverkarens servicepartner, som kunden hittar i den samlade översikten som finns tillgänglig på www.tretti.se. Kunden är självklart också välkommen att använda Trettis online reklamationscenter eller kontakta kundtjänsten för hjälp eller mer information om vem kunden ska ta kontakt med.

Notera: Om serviceteknikern inte kan konstatera att det finns ett fel hos varan eller om felet beror på en felaktig installation av varan så kan servicepartnern avkräva betalning för arbetstid och transport.

Villkor för garanti

Garantin gäller endast för ursprungliga fabrikationsfel som anmäls till Trettis kundtjänst inom 2 månader efter att de upptäckts.

 • Garantin gäller inte om det uppstår problem med produkten efter kundens egen förändring av produktens funktion och utseende såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.
 • Garantin gäller inte om kunden själv har installerat produkten trots att det uppgetts att produkten ska installeras av en behörig elektriker.
 • Bevisbördan ligger hos säljaren de 6 första månaderna och hos köparen de 6 sista månaderna av garantitiden.
 • En del produkter har ytterligare garanti som är utfärdad av tillverkaren. Varken Tretti eller säljaren har då ansvar för garantiärendet utan kunden måste vända sig direkt till tillverkaren.
 • Fabrikationsfel ska konstateras av godkänd serviceverkstad. Om det visar sig vara ett fabrikationsfel erhåller kunden fri reparation, alternativt en ny produkt, samt ersätts för eventuella fraktkostnader. Serviceärenden vid felaktigheter, skador och dylikt som inte är fabrikationsfel utan har uppstått av någon annan anledning ska betalas av kunden.

Villkor för reklamationsrätt

 • För att en reklamation ska gälla ska det upptäckta felet rapporteras till säljaren/tillverkaren/Tretti inom skälig tid efter att kunden upptäckt felet. Reklamerar kunden produkten inom två månader efter det att kunden upptäckt felet ska reklamationen alltid anses vara gjord i tid.
 • När mer än 3 år fortlöpt efter köpet anses kunden ha förlorat sin reklamationsrätt, under förutsättning att kunden inte har en garanti som säger något annat.
 • En tillverkare har rätt att reparera en produkt 2 gånger för samma fel. Om samma fel återkommer en tredje gång har kunden rätt att kräva en ny produkt. Tillverkaren har dock rätt att undersöka produkten en tredje gång för att konstatera om att det rör sig om samma fel.
 • En tillverkare har rätt att reparera en produkt 3 gånger för olika fel innan kunden har rätt till en ny produkt. Tillverkaren har dock rätt att undersöka produkten en fjärde gång för att konstatera att fel verkligen föreligger.
 • Säljaren ersätter kunden för eventuella fraktkostnader i samband med en reklamation om det visar sig vara ett ursprungligt fabrikationsfel på produkten.
 • Om produkten är felaktig är säljarens skadeståndsansvar gentemot en kund som inte är konsument (en företagskund) alltid begränsat till 50 % av den köpeskilling för vilken kunden köpt produkten av säljaren.
 • Transportskador
 • Kunden ska alltid undersöka emballaget ordentligt när han eller hon tar emot varan så att eventuella transportskador eller liknande upptäcks redan vid leveransen. Om olyckan är framme och varan blivit skadad under transporten rekommenderar Tretti att kunden nekar mottagandet av varan och därefter kontaktar Trettis kundtjänst eller fyller i ett skadeformulär. Om emballaget är skadat vid leveransen men själva varen inte ser ut att ha tagit skada bör kunden be transportören att notera detta på fraktsedeln.

Om det rör sig om en dold transportskada som upptäckts först när emballaget avlägsnats helt och därmed inte konstaterats direkt vid leveranstillfället, är det viktigt att kunden inte använder varan förrän en servicetekniker har undersökt den. Det är också viktigt att kunden sparar originalförpackningen eller emballaget som dokumentation på att skadan inte var synlig vid leveransen. Upplever kunden att produkten har ett dolt transportfel bör kunden kontakta Trettis kundtjänst så fort som möjligt genom att fylla i ett skadeformulär. Detta måste ske senast den efterföljande vardagen kl. 12:00. Om kunden inte avser installera varan förrän en viss tidsperiod efter att kunden mottagit varan rekommenderas det att kunden packar upp varan direkt vid leveransen och undersöker att varans skick är som förväntat.

Var noga med att fylla i skadeformuläret så korrekt och adekvat som möjligt, samt bifoga bilddokumentation.

Återbetalning och fraktkostnader

Om reklamationen är berättigad återbetalas de fraktkostnader som uppkommit för kunden i samband med att kunden returnerat varan. Är reklamationen inte berättigad måste kunden själv betala frakten - detta gäller även frakten tillbaka till kunden efter undersökningen. Om servicepartnern avkräver en avgift från säljaren förbehåller säljaren sig rätten att avkräva betalning från kunden för denna omkostnad.

Kom ihåg att alltid skicka tillbaka varan ordentligt förpackad, helst i originalförpackningen/emballaget, och se till att få ett kvitto på returen från transportören. Detta är mycket viktigt eftersom kunden själv bär ansvaret för varan till dess att säljaren mottar den på sitt lager. Därför rekommenderas kunden att spara postkvitton, spårningsnummer och liknande.

Garanti och reklamation för företag

Var uppmärksam på att det gäller andra regler för garanti och reklamation för företag. Företag får endast den garanti som ges från tillverkaren. Garantitiden kan i dessa fall variera lite från tillverkare till tillverkare. Företag har heller inte någon reklamationsrätt utöver garantirätten som ges från tillverkaren.

Vid tvister och lagval

Om kunden i en given situation inte är nöjd med Trettis försök att hitta en lösning tillsammans med säljaren, kan kunden alltid göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden – ARN, Box 174, 101 23 Stockholm - www.arn.se. Kunden kan också göra en anmälan till Konsumentverket/KO, Tage Erlandergatan 8A, 651 02 Karlstad, www.konsumentverket.se.

Ytterligare är det möjligt att göra en anmälan till EU-kommissionens online-system för tvistlösning http://ec.europa.eu/odr. Det är särskilt relevant för kund som bor i ett annat EU land än Sverige, men som har handlat via www.tretti.se.

Favoriter

Stäng