0771-31 30 31 öppet i dag kl. 08:30-21:00
  • Måndag 08:30-21:00
  • Tisdag08:30-21:00
  • Onsdag08:30-21:00
  • Torsdag08:30-21:00
  • Fredag08:30-16:00
  • Lördag12:00-17:00
  • Söndag12:00-17:00
Stäng
Chatten är
öppen

Favoriter

Stäng
Favoriter
Basket
Meny

Tvistlösning

Svenska

Vi sitter alltid redo att hjälpa dig om det skulle inträffa något du är otillfreds med. Om du är osäker på hur du kan komma i kontakt med oss, hittar du vår kontaktinfo här.

Om du i en given situation inte är nöjd med våra försök på att hitta en lösning tillsammans med dig, kan du alltid göra en anmälan av en vara eller en tjänst som du har köpt på tretti.se till Allmänna reklamationsnämnden – ARN, Box 174, 101 23 Stockholm - www.arn.se. Du kan också göra din anmälan till Konsumentverket/KO, Tage Erlandergatan 8A, 651 02 Karlstad, http://www.konsumentverket.se/.

Ytterligare är det möjligt att välja att göra din anmälan till EU-kommissionens online-system för tvistlösning http://ec.europa.eu/odr. Det är särskilt relevant för dig som bor i ett annat EU land än Sverige, men som har handlat via tretti.se.

English

We are always ready to assist you, if there is anything you are unsatisfied with. If you are not sure how to reach us, you can find our contact info here.

If you are unsatisfied with our attempts to find a good solution to your problem, you can choose to escalate your complaint about a good or service that you have purchased via tretti.se to the National Board for Consumer Disputes - ARN, Box 174, 101 23 Stockholm - www.arn.se. You can also file a complaint to the Swedish Consumer Agency/KO, Tage Erlandergatan 8A, 651 02 Karlstad, http://www.konsumentverket.se/.

You can also choose to escalate your complaint to the EU Commission’s online complaint portal. This is especially relevant if you are a resident of a different EU country than Sweden, but have chosen to shop via tretti.se. Your complaint can be submitted through http://ec.europa.eu/odr.

Favoriter

Stäng