Spårningsinfo saknas just nu p.g.a. problem hos transportören. Leveranser sker som vanligt.

Logo
0771-31 30 31 öppet idag kl. 12:00-17:00
  • Måndag 08:30-21:00
  • Tisdag08:30-21:00
  • Onsdag08:30-21:00
  • Torsdag08:30-21:00
  • Fredag08:30-16:00
  • Lördag12:00-17:00
  • Söndag12:00-17:00
Stäng
Kontakta oss
på mejl här

Favoriter

Stäng
Favoriter
Basket
Shop

Hur återvinner man gamla vitvaror på ett miljövänligt sätt?

För många av oss framstår köp av nya vitvaror ofta som ett tidsödande projekt. Inte nog med att man ska välja en ny vitvara och få den hemtransporterad och installerad på plats – man måste också tänka på hur man ska återvinna den gamla, uttjänta vitvaran på ett sätt som inte skadar miljön. Hur fungerar egentligen återvinning för vitvaror? Och hur säkrar man att ens gamla vitvaror tas om hand på ett bra sätt? Häng med när vi svarar på dessa frågor.

Processen på återvinningscentralen

De flesta material i dagens vitvaror går faktiskt att återvinna såsom metall, glas och plastdelar. Det krävs dock att vitvarorna monteras isär och materialen sorteras. Men vissa vitvaror innehåller också batterier, kemikalier eller annat farligt avfall. Där krävs en särskild hantering för att inget miljöskadligt ämne ska läcka ut i naturen.

Särskilt för kylskåp och frysar

Just kylskåp och frysar kräver en särskild behandling eftersom flera gamla modeller fortfarande innehåller det miljöfarliga ämnet freon. För att undvika att freon eller andra kemikalier läcker ut när vitvarorna krossas sugs gasen som frigörs upp och samlas i en speciell behållare. De freoner som ev. återfinns i gasen förbränns sedan eller omvandlas till saltvatten genom en särskild process.

Rostiga kylskåp i naturen miljöretur

Freon användes tidigare som köldmedium i kylar och frysar, men förbjöds 1995 då forskning visat att freon bl.a. tunnar ut jordens skyddande ozonlager samt bidrar till ökad växthuseffekt genom att koldioxid lagras i atmosfären.

VISSTE DU? Avsaknaden av freon är orsaken till att nya kylskåp ibland upplevs som mer högljudda än gamla. Läs mer här.

Även om freon inte används längre i moderna kylskåp så finns det fortfarande många gamla kylar och frysar i bruk i svenska hushåll. Faktiskt så innehåller ca 40 % av alla kylskåp och frysar som återvinns fortfarande freoner. Därför behandlas alla kylar och frysar på samma sätt.

Ibland bättre för miljön att köpa nytt

Eftersom de flesta vitvaror har blivit mycket miljövänliga under de senaste åren är det faktiskt ofta mer miljövänligt att köpa nya, moderna vitvaror än att låta de gamla köra på med föråldrad teknik. Det gäller särskilt för kylar, frysar och vitvaror som använder vatten som t.ex. tvättmaskiner och diskmaskiner.

Återvinn vitvaror enkelt och lätt – med miljöretur

De flesta känner nog igen sig i att det känns jobbigt att själv styra med att få en gammal vitvara transporterad till tippen, speciellt om man kanske inte har bil. Den huvudvärken kan enkelt lösas genom att du väljer miljöretur när du köper nya vitvaror.

Källor

Hjälp och svar

Casper från Tretti

Casper hjälper dig att förstå dina vitvaror lite bättre. Han dyker gärna ned i bruksanvisningarna och förklarar vad de tekniska termerna betyder. Dessutom är han en kaffenerd som verkligen uppskattar en välsmakande kopp kaffe.

Favoriter

Stäng